Co mówi serce w krypcie ukryte

Badania serca Fryderyka Chopina, prowadzone przy udziale naukowców z IGC PAN potwierdziły z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że przyczyną śmierci kompozytora była długotrwała rozsiana gruźlica płuc.

Nawet z Wikipedii możemy dowiedzieć się, że przyczyną śmierci największego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina, była gruźlica, ale naukowcy wysuwali różne teorie dotyczące tego na co chorował i co było przyczyną jego śmierci. Wiele przesłanek świadczyło o tym że , że kompozytor potencjalnie mógł chorować np. na mukowiscydozę.

Na własne oczy…

Dopiero dokładna analiza makroskopowa serca Chopina, znajdującego się w krypcie w Kościele św. Krzyża w Warszawie, dokonana przy współudziale m.in. prof. Michała Witta z IGC PAN pozwoliła stwierdzić (z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością), że chorobą zasadniczą na którą chorował Fryderyk Chopin była długotrwała rozsiana gruźlica płuc. Stała się ona przyczyną postępującego pogorszenia ogólnego stanu fizycznego kompozytora i wielu różnorodnych objawów, głównie z dróg oddechowych. Gruźlicze zapalenie osierdzia, gwałtownie postępujące w ostatnim okresie życia, najprawdopodobniej było bezpośrednią przyczyną śmierci kompozytora, doprowadzając do niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Uzyskane w przeprowadzonym badaniu dane morfologiczne, po raz pierwszy tak dokładnie opisane, oraz dane z historii naturalnej choroby kompozytora wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że w ostatnim okresie życia Fryderyk Chopin cierpiał z powodu ciężkiego włóknikowego zapalenia osierdzia. Świadczy o tym osad włóknikowy na powierzchni serca, ogniska szkliwienia, ogniskowe krwawe wybroczyny na przedniej ścianie lewej komory, rozstrzeń głównie prawej komory i prawdopodobnie prawego przedsionka, z wyraźnymi cechami prawokomorowej przewlekłej niewydolności serca.

Zapewne zapalenie osierdzia u Chopina stanowiło powikłanie aktywnej gruźlicy i stąd powinno być traktowane jako gruźlicze zapalenie osierdzia (pericarditis tuberculosa), które jest jednym z najcięższych narządowych powikłań rozsianej gruźlicy, charakteryzującym się zdecydowanie złym rokowaniem

Niemal ostatecznie rozstrzyga to problem choroby i przyczyny śmierci Fryderyka Chopina, co ma duże znaczenie kulturotwórcze oraz medyczne, o czym świadczą liczne doniesienia medialne dotyczące przeprowadzonych badań serca kompozytora.