Co mówi serce w krypcie ukryte

Badania nad sercem Fryderyka Chopina prowadzone przez naukowców z IGC PAN potwierdziły, że przyczyną śmierci kompozytora była długotrwała rozsiana gruźlica płuc.

Więcej

Komórki macierzyste w leczeniu chorób serca

Choroby naczyniowo-sercowe zajmują niechlubne pierwsze miejsce spośród wszystkich przyczyn zgonów u ludzi. Spersonalizowane terapie komórkowe niosą nadzieję na zwiększenie wyleczalności chorób serca.

Więcej

Znaczenie minimalnej choroby resztkowej w diagnostyce ALL

Ostra białaczka limfoblastyczna (Acute Lymphoblastic Leukemia, ALL) jest najczęstszym nowotworem występującym u dzieci.

Więcej

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk istnieje od roku 1974. Główne dziedziny badawcze jednostki to cytogenetyka, genetyka molekularna, patologia komórkowa, biologia rozrodu, mutageneza i biotechnologia. Badania prowadzone w Instytucie obejmują również zagadnienia związane z transgenezą, epigenetyką, genomiką, transkryptomiką i proteomiką. W Instytucie powołane zostało Innowacyjne Centrum Medyczne, którego zadaniem jest prowadzenie nowoczesnych badań użytecznych dla społeczeństwa. W jego skład wchodzi Pracownia Sekwencjonowania Genomowego, wyposażona w najnowsze urządzenia do sekwencjonowania metodami nowej generacji. W ostatnim czasie uruchomione zostało również Laboratorium Zaawansowanego Obrazowania Modeli Tkankowych i Komórkowych.

Profil naukowy

Badania naukowe prowadzone w Instytucie zmierzają do wyjaśniania molekularnego podłoża chorób, ze szczególnym naciskiem na genetyczne choroby rzadkie, choroby nowotworowe, zaburzenia rozrodu, choroby autoimmunologiczne i zakaźne. Realizowane w Instytucie badania podstawowe mają nie tylko aspekt poznawczy, ale dzięki szerokiej współpracy z placówkami medycznymi w kraju i za granicą znajdują zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorób.

W badaniach stosujemy nowoczesne technologie biologii molekularnej i genomiki wraz z technikami cytogenetycznymi i immunologicznymi. Rozwijamy ekspertyzę zorientowaną na medycynę personalizowaną, medycynę regeneracyjną z zastosowaniem komórek macierzystych oraz na inżynierię tkankową.

  • 40
    Naukowcy
  • 50
    Projekty badawcze
  • 126
    Wiodące publikacje